Direct naar de contentDirect naar de footer
Wij streven naar maximale duurzaamheid
Wij streven naar maximale duurzaamheid

Duurzaamheid & BREEAM

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Al in de ontwikkelingsfase hebben wij hoge doelen gecreëerd en gerealiseerd. Het doel was BREEAM Outstanding bouwen
en dat is gelukt! Daar zijn wij ontzettend trots op. Wij zijn het eerste hotel dat een hoge classificatie heeft behaald.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is de leidende en wereldwijd meest gebruikte beoordelingsmethode om duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen. Het gebruik van BREEAM draagt bij aan het behalen van de volgende doelen en doelstellingen:

Doelen
- Het realiseren van duurzame gebouwen met minimale impact op het milieu.
- Het mogelijk maken gebouwen te onderscheiden naar hun duurzaamheid.
- Het voorzien in een geloofwaardig keurmerk voor duurzame gebouwen.
- Het stimuleren van de vraag naar duurzame gebouwen.

Doelstellingen
- Voorzien in markterkenning van gebouwen met lage impact op het milieu.
- Ervoor zorgen dat best practices in gebouwen worden opgenomen.
- Het zetten van standaards en het stellen van criteria die uitstijgen boven de wettelijke vereisten, en de markt
ertoe uit te dagen innovatieve oplossingen te leveren die de duurzaamheidsprestaties van gebouwen
optimaliseren.
- Het vergroten van het bewustzijn van eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en beheerders ten aanzien van de
voordelen van gebouwen met een beperkte impact op het milieu.

Een BREEAM-beoordeling is gebaseerd op erkende prestatiecriteria die worden vergeleken met vastgestelde ijkpunten om specificaties, ontwerp, constructie en toepassing van een gebouw te kunnen evalueren. De gebruikte metingen vertegenwoordigen een breed spectrum aan categorieën en criteria die uiteenlopen van energie tot ecologie. Zij omvatten aspecten die te maken hebben met energie- en waterverbruik, de interne omgeving (gezondheid en welzijn), vervuiling, transport, materialen, afval, ecologie en beheersprocessen.

BREEAM Outstanding
Wij streven naar het behalen van het BREEAM Outstanding certificaat op basis van de richtlijn BRL 2014 v2 voor zowel de ontwerp- als de opleveringsfase.

Casestudy BREEAM-NL
Het hotel is gelegen op een markante plek op de Amsterdamse Zuidas aan de A10 en in de directe nabijheid van Station Rai en het Congrescentrum Rai. Deze uitstekend ontsloten locatie brengt u in maximaal 15 minuten per openbaar vervoer, fiets of auto naar hartje Amsterdam.

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw:

 • Lage temperatuurverwarming en -koeling (WKO)
 • Luchtbehandeling met warmteterugwinning en CO2sturing
 • Koppeling warm tapwater op restwarmte uit koel- en vriestechniek
 • Daglicht- en aanwezigheidsschakelingen in verlichting
 • Energiezuinige LED verlichting en fluorescent verlichting voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur.
 • Afwatering hemelwater van het gebouw komt uit op openbaar water. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon hemelwater naar een rioolzuiveringsinstallatie wordt geleid, ook wordt de hoeveelheid grondwater op natuurlijke wijze aangevuld.
 • PV-panelen
 • Toepassing van FSC hout

Bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580)
26.099 m2

Bruto vloeroppervlak van gebouwgebonden buitenruimten in m² (NEN 2580)
952 m2

Totaal terrein oppervlak van de locatie in hectaren
0,255

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580)
Entree 1.866 m2, parkeren 6.994 m2, restaurant 1.511 m2, congresruimtes 1.659 m2, kamers 10.974 m2, wellness 187 m2. Totaal: 26.099m2

Verkeersruimten in m² (NEN 2580)
Ca. 1920m2: de gangen in het beddenhuis en de doorgaande looproutes op de congres restaurant en lobby laag.

Opslagruimten in m² (NEN 2580)
Ca. 660 m2 incl de linnenkamers en koel-en vriescellen

% oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door de (lokale) gemeenschap
ntb na aanpassen van de situatietekening
11%, circa 2873m2 voor gebruik van o.a. lobby, brasserie, restaurants en skybar.

% oppervlak van gebouwen die gebruikt worden door de (lokale) gemeenschap
10%: vergaderzalen met 741,2 m2
(verblijfsruimte gebaseerd op het voorlopige ontwerp, zal aangepast worden zodra het definitieve ontwerp bekend is)

Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO
Ca. 86 kWh/m² BVO

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO
Ca. 34 kWh/m² BVO

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO
Ca. 45 kWh/m² BVO

Verwacht waterverbruik m3/persoon/dag
Ca. 0,2 m3/persoon/dag

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water
niet van toepassing

De tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu:
Op dit moment zijn wij nog bezig met het ontwerp van het hotel, het bouwproces zal in rond de zomer van 2017 beginnen. Echter er zijn stappen ter reductie van de impact op het milieu genomen bij het selecteren van de hoofdaannemer. Deze hoofdaannemer zal zich conformeren aan onze doelstellingen rondom duurzaamheid; bijvoorbeeld het beperken van lichtvervuiling, het toepassen van energie- en waterbesparende maatregelen, het gebruik van duurzaam hout, het scheiden van bouwafval, het voorkomen van grondwater- en oppervlaktewatervervuiling, etc.

Er zijn op dit moment ook al doelstellingen en regels geformuleerd voor alle aanwezige partijen op de bouwplaats om te zorgen dat onder andere het gebruik van energie en water wordt beperkt. Daarnaast wordt gestreefd naar afvalreductie op de bouwplaats door efficiënte inkoop van materialen, ook wordt in samenwerking met leveranciers gestreefd naar een minimum aan verpakkingsmateriaal en andere transportmaatregelen die op de bouwplaats zullen arriveren. Vrijkomen afval wordt op de bouwplaats gescheiden, dit afval wordt op verantwoorde wijze verwerkt en zoveel mogelijk gerecycled door een derde partij die zich uiteraard ook conformeert aan BREEAM.

Een lijst van gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied.
Wij willen dat onze gasten een unieke ervaring in ons hotel beleven en duurzaamheid speelt daar ook een belangrijk rol. De menukaart van ons restaurant zal voorkeur geven aan biologische, verantwoorde en lokale producten. Ook streven wij ernaar om leveranciers te selecteren mede op basis van hun duurzame karakter.

Bijvoorbeeld: al het gebruikte papier in het hotel zal FSC gecertificeerd zijn. Wij zijn voornemens samen met verschillende lokale organisaties mee te werken aan evenementen of activiteiten voor de lokale gemeenschap.
De mogelijkheden op het gebied van sponsoring van goede doelen worden onderzocht en zullen te zijner tijd concreet worden gemaakt, suggesties zijn vanzelfsprekend altijd welkom.

Ambities, planvorming
Het is de ambitie van de opdrachtgever om het BREEAM certificaat Excellent te behalen voor de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. De hoge duurzaamheidsambitie garandeert een meerwaarde voor de hoteleigenaar en de hotelgasten. Om deze ambitie te verwezenlijken en de voortgang te monitoren vindt er wekelijks overleg plaats met het ontwerpteam, de opdrachtgever en de BREEAM expert.

Technische oplossingen
Energieopwekking
Broninstallatie:

 • Verwarming d.m.v. warmtepomptechniek, 35-45 graden
 • Koeling d.m.v. warmtepomptechniek, 8-18 graden

Tapwater:

 • Hoog temperatuur warmtepomp
 • Koppeling warm tapwater op restwarmte uit koel- en vriestechniek

Luchtbehandeling:

 • Hotelkamers: Met HR-Kruisstroom warmteterugwinning
 • Vergaderruimten: Met warmteterugwinning middels absorptie warmtewiel met sturing op CO2
 • Restaurant/keuken: Inblaas met warmteterugwinning uit keukenafzuiglucht, afzuig via keukenafzuigkappen.

Verwarming/koeling:

 • Hotelkamers: 4-pijps ventilatorconvectoren voor koeling en verwarming per kamer te bedienen.
 • Vergaderruimten/restaurant:
  • Verwarming: convectoren/radiatoren/ventilatorconvectoren/klimaatplafonds
  • Koeling: ventilatorconvectoren/klimaatplafonds/luchtbehandeling

De verlichting wordt uitgevoerd met energiezuinige lampen, met zoveel mogelijk LED-verlichting. Alle fluorescent verlichting is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur

Proces, organisatie

De verantwoordelijkheden op het gebied van BREEAM worden gedeeld door de opdrachtgever, de architect, de hoofdaannemer, de hoofdinstallateur en de BREEAM expert. De opdrachtgever heeft een bepaalde ambitie uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en heeft dit uitgedrukt in een beoogde BREEAM score. De architect, hoofdaannemer en de hoofdinstallateur conformeren zich tijdens ontwerp- en bouwproces aan deze BREEAM score. Zij dienen dit aan te tonen met bijvoorbeeld berekeningen, certificaten met materiaalspecificaties en andere kwalitatieve en kwantitatieve bewijzen. De BREEAM expert functioneert als adviseur tijdens het gehele proces is verantwoordelijk voor de controle van de geleverde bewijzen conform de BREEAM richtlijn.

Kosten/baten
De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen.

De investering in deze kosten zijn te verantwoorden, omdat we van mening zijn dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en dat deze een prettigere plek oplevert voor de medewerkers en gasten. Dit laat zich niet in euro’s uitdrukken maar is wel één van de belangrijkste voordelen.

Tips voor volgend project
Voor een soepel proces is het aan te raden de verantwoordelijkheid voor BREEAM te delen. Alle partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hebben met BREEAM te maken en moeten informatie aanleveren of meedenken. Daarnaast is het ook van belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen.