Direct naar de contentDirect naar de footer

Pleijsier Bouw

Pleijsier Bouw realiseert het nieuwe Van der Valk Hotel Amsterdam-Zuidas. Volg hier de laatste ontwikkelingen rondom de bouw:

Juli 2019

Van der Valk Zuidas krijgt steeds meer vorm en hoogte. Hierdoor wordt haar markante vorm steeds meer zichtbaar. Het wordt best een bijzonder gebouw met drie verschillende terrassen op hoogte. Wij zijn nu met het opbouwen van de 11e verdieping bezig. Hierop worden de prefab vloeren en wanden geplaatst. Dit wordt allemaal naar boven gehesen door de grote torenkraan die midden in het gebouw staat. Wanneer deze in week 44 wordt weggehaald is er ruimte om daar de trap aan te brengen. Twee verdiepingen onder de 11e verdieping zie je waar kamers komen. Hier staan al de zandstenen klaar om gelijmd te worden aan de wanden en de binnen kozijnen die geplaatst gaan worden. Na de Bouwvak gaan wij volop bezig met de afbouw en zal het gebouw worden opgebouwd tot de 13e verdieping.

Mei 2019

Mei 2019

Op dit moment zijn we volop bezig met het monteren van prefab elementen. Bijna alle wanden van de 8e verdieping zijn geplaatst en een groot deel van de 9e verdiepingsvloer is gelegd. De vliesgevel van de 6e verdieping is nagenoeg gemonteerd. Deze week staat de montage van de beglazing op de planning, volgende week is de 6e verdieping glasdicht. Binnen in het gebouw is gestart met het plaatsen van kalkzandsteen wanden en het stellen van de houten binnen kozijnen. Aankomende weken wordt de vliesgevel van de 7e verdieping gemonteerd alsmede de prefab elementen van 9e en 10e verdieping.

April 2019

April 2019

De zevende verdieping is afgestort en op spanning gezet. Zo kunnen we ons volledig richten op de montage van de prefab elementen voor het beddenhuis (7e t/m 13e verdieping). Deze week zullen de laatste prefab wanden op de zevende verdiepingen geplaatst worden. Ondertussen worden de vloerdelen van de achtste verdieping gelegd en gaat het bouw tempo omhoog. Op de vijfde verdieping zijn de aluminium vliesgevel profielen gemonteerd en komende weken gevuld met glas. De scherpe hoeken die het gebouw accentueren komen steeds beter tevoorschijn en toont het hotel zijn karakter.

Maart 2019

Maart 2019

De stort van de zevende verdiepingsvloer is begonnen! Het heeft weken voorbereiding gekost maar dan is het nu eindelijk zover. De aankomende weken zullen wij nog bezig zijn om de vloer verder af te maken. Daarna zullen wij gaan starten met het aanbrengen van de prefab bouwdelen. Ondertussen is er tot de vierde verdieping de aluminium gevel met beglazing aangebracht en zijn de contouren van het gebouw steeds duidelijker aan het worden.

Februari 2019

Februari 2019

In de afgelopen periode heeft de bouw voorspoedig door kunnen werken en is er weinig vertraging opgelopen door de sneeuw en vorst. De voorbereiding van de zevende verdiepingsvloer om te storten zijn in volle gang. Bij deze verdieping komt veel meer wapening bij kijken dan bij de andere verdiepingen, hierdoor zal het ook langer duren voordat de verdiepingsvloer gereed vergeleken met de ander zes verdiepingsvloeren. Aankomende weken zal er verder hard gewerkt worden om de ondersteuning en de bekisting aan te brengen, zodat er waarschijnlijk gestart kan worden met het storten in week 11. Op de bouw zijn we niet alleen maar bezig met het storten van de verdiepingsvloeren, maar ondertussen zijn de aluminium gevels van de begane grond en de eerste verdieping aangebracht. Vervolgens zal er in de aankomende weken verdere verdiepingen aan de beurt zijn en zal de beglazing ook aangebracht worden.

December 2018

December 2018

De bouw gaat voorspoedig door bij Van der Valk Zuidas. Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de verdiepingsvloeren, waardoor we op dit moment de zesde verdiepingsvloer aan het storten zijn. Op deze verdieping komt de congresruimte van het hotel. Aankomende weken zal de verdiepingsvloer verder gestort worden en voorzieningen getroffen worden voor het aanbrengen van de bekisting voor de laatste gestorte vloer. Wij zullen vanaf nu ook zichtbaar worden vanaf de A10, de bomen die het gebouw verstopte zijn deze week allemaal verwijderd

Oktober 2018

Oktober 2018

Afgelopen maand is de vierde verdiepingsvloer bekisting gereed gemaakt. Zodoende dat wij afgelopen week het eerste deel van de verdiepingsvloer gestort hebben. Aansluitend hieraan hebben wij dan ook de prefab kolommen geplaatst en de ondersteuning van de volgende verdiepingsvloer aangebracht. Aankomende weken zal de vierde verdiepingsvloer verder gestort worden, zodat wij alle parkeerlagen gestort hebben en weer een verdieping hoger gaan bouwen.

September 2018

September 2018

Afgelopen twee weken is de derde verdiepingsvloer gestort. Deze verdieping betreft een parkeerlaag. Komende weken wordt de ondersteuning met bekisting voor de vierde verdiepingsvloer aangebracht. Wij gaan dan ook de prefab kolommen plaatsen en de wanden storten van de derde verdieping.

Juni 2018

Juni 2018

De vloer van de 1e verdieping waar de parkeerlaag komt is gestort alsmede de hellingbaan. Komende week gaan wij de wanden en kolommen van de 1e naar 2e verdieping brengen en de ondersteuning aanbrengen met inschalen van kinderbinten en platen voor 2e verdiepingsvloer.

Mei 2018

Mei 2018

De fundering is helemaal gereed dit is inclusief de inkoopruimten en de nuts aansluitingen. De opgaande werkwanden en de kolommen van 5,5 meter hoog zijn voor 70 % gereed met veel schoonwerkbeton afgewerkt. De vloer op de 1e verdieping is gestort en fase 1 is momenteel voorzien van kinderbinten en plaatmaterieel en wapening. Komende weken worden de installatievloeren gestort en wordt op de eerste verdieping de eerste fase van de parkeergaragevloer gestort.

Maart 2018

Afgelopen weken is het betonwerk van de fundering afgerond. Het storten van de betonvloer op de begane grond is ook afgerond. De komende weken staat in het teken van het plaatsen van de kolommen en het storten van de wanden op de begane grond.

Februari 2018

Februari 2018

Alle heipalen zijn gesneld en doorgemeten. Het grondwerk t.b.v. de fundering is grotendeels gereed. De funderingspoer hoofdkern en funderingspoer torenkraan zijn gestort en de torenkraan is geplaatst. Komende periode gaan wij bezig met het storten van de overige poeren en wordt het grondwerk aangevuld. Tevens gaan wij de werkvloer aanbrengen voor de stort van de begane grondvloer.

Een belangrijk punt tijdens de bouw wordt het storten van de begane grondvloer in week 10/11; dan wordt de fundering verder afgemaakt.

Januari 2018

Januari 2018

  • Het heiwerk (boorpalen) is afgerond en de boorpalen zijn voor een groot deel reeds gesneld.
  • Voor aanvang van het grondwerk is de bemaling / drainage aangesloten.
  • Diverse poeren zijn uitgegraven en inmiddels gestort, momenteel wordt gewerkt aan de wapening voor de kraanpoer.
  • Montage van de torenkraan staat gepland voor medio februari, het ankerframe is aangebracht.

December 2017

December 2017

  • De kavel kavel is bouwrijp gemaakt en ingericht (plaatsen bouwketen e.d.).
  • Er is gestart met het heiwerk.